Toponímia

Informació

Municipis
Valls de Valira


Tot i que hi ha diverses possibilitats etimològiques pel topònim Civís, l’etimòleg Joan Coromines interpreta que, per context, la més avinent seria la bascoide, en guardar una gran similitud amb Zibitze. No obstant, no es pot descartar l’etimologia llatina vinculada amb civis, en la seva traducció literal de ciutat. No per l’existència d’una improbable realitat urbana en aquelles altituds, sinó en el seu sentit de fortificació, força vigent en aquestes contrades durant l’Antiguitat tardana i l’alta edat mitjana.

Codi QR

Codi QR