Edificacions militars Patrimoni cultural

Informació

Municipis
La Seu d'Urgell


Conjunt d’edificis construïts en diferents èpoques en un turó terraplenat ocupat per aquestes instal·lacions militars a partir del segle XVII. És de la tipologia de fortificació de Vauban.

Codi QR

Codi QR