Arbres singulars Paisatge

Informació

Municipis
La Seu d'Urgell


La fotografia aèria dels anys 1946-1947 no permet saber si aquest arbre ja estava plantat, però segons les fonts orals, ja hi era el 1950. No obstant, tenint el compte les dimensions, i que la casa és datada de l'any 1934, es pot estimar que fos plantat llavors, pel que avui en dia tindria una vuitantena d'anys. La gran capçada del cedre de cal Cerdà acull els moixons de ciutat com merles, pardals comuns o tórtores turques. El seu aspecte més remarcable és el seu diàmetre, de 94 centímetres, juntament amb la seva alçada i la seva capçada.

Codi QR

Codi QR