Personatges històrics

Informació

Municipis
Cabó


Religiós i historiador nascut al Vilar de Cabó l’any 1917, publicà diversos estudis d’història monàstica, especialment, de la catalana, així com textos catalans (Llibre Vermell de Montserrat), textos llatins (Miracula Beatae Mariae Virginis de Montesserrato), etc. A més de les obres completes de García Jiménez de Cisneros. També reedità l’obra de Brutails, La coutume d’Andorre (1965). Fundador i director d’”Urgellia” i de “Quaderns d’Estudis Andorrans”, dues revistes científiques dedicades a l’estudi i l’edició de documentació històrica del bisbat d’Urgell i d’Andorra. El 2000, amb Josep Moran, identificà un fragment del Liber iudicorum conservat a la Seu d’Urgell, com el text conegut més antic en català, datat de cap a 1150, anterior a les Homilies d’Organyà.

Codi QR

Codi QR