Edificacions religioses Patrimoni cultural

Informació

Municipis
La Seu d'Urgell


Edifici romànic del segle XII, de grans dimensions, situat al bell mig del centre històric de la ciutat, construït amb carreu granític i algunes filades de gres vermell. Un dels sectors més destacables del conjunt és el seu absis amb una galeria oberta a la part superior, d’influències renanes o del nord d’Itàlia. Altres punts a destacar són el claustre, amb cinquanta capitells esculpits, i la sagristia dels segles XVI-XVII. Històricament la funció principal de l’edifici ha estat la de culte, però al llarg del temps ha tingut altres usos, entre els quals destaca el de fortificació.

Codi QR

Codi QR