Informació

Municipis
Montferrer i Castellbò


Documentat des del segle X com a CASTRO LEONIS, el topònim fa referència a l’existència d’un castell de referència al cor d’una vall a la qual li donarà el seu nom. El topònim original fou substituït per Castellbò l’any 989, arran de la venda de la vall per part del comte Borrell II al vescomte d’Urgell. En aquest sentit, els nous vescomtes, que aviat prendrien el nom de Castellbò, desitjaven simbolitzar la nova circumstància jurisdiccional de tot el territori mitjançant aquest canvi de denominació.

Codi QR

Codi QR