Edificacions militars Patrimoni cultural

Informació

Municipis
Montferrer i Castellbò


Restes d’una fortalesa que data d'entre els segles XI i XII, situat al capdamunt de la roca que culmina el nucli de Castellbò i que, des del 989, depenia dels vescomtes d’Urgell. Actualment tan sol es conserven parts residuals d’alguns dels murs, compostos per pedra petita i irregular. Tanmateix, podem pensar que, en origen, devia ser una estructura de grans dimensions. Als vessants nord i oest del turó hi ha diversos llenços de paret de gruixos considerables i d’aparell matusser lligat amb morter. Anteriorment, tal i com el seu nom indica, complia un ús defensiu. Recentment s’ha restaurat.

Codi QR

Codi QR