Edificacions militars Patrimoni cultural

Informació

Municipis
Fígols i Alinyà


Les restes del castell d’Alinyà es concentren en el vessant sud de la roca, amb un mur d’una llargada d’uns vint metres que revesteix la roca per regularitzar-la, en dos nivells. Hi ha indicis d’una cisterna, però no és perceptible la disposició i volumetria de les estructures del castell. Alinyà i el seu castell són documentats a partir del 1039, quan el castlà havia de prestar host i cavalcada al bisbe d’Urgell i al vescomte de Folc. Era del domini dels aleshores vescomtes de Cardona.

Codi QR

Codi QR