Edificacions residencials permanents Patrimoni cultural

Informació

Municipis
Montferrer i Castellbò


Edifici de planta rectangular, adossat a l’església de la Mare de Déu de la Trobada, des d’on hi ha un accés. La façana sud presenta traces que indiquen que l’edifici ha experimentat dos eixamplaments cap a llevant. S’ha de vincular l’origen de la casa, almenys la fase més antiga, amb la construcció de l’església barroca de la Mare de Déu de la Trobada, sense excloure la possibilitat que anteriorment ja hi hagués un edifici amb aquesta funcionalitat que no coneixem.

Codi QR

Codi QR