Edificacions públiques i/o comunitàries Patrimoni cultural

Informació

Municipis
Montferrer i Castellbò


Carrer rectilini, orientat d’est a oest i tancat -clos- per l'extrem de ponent. El formen nou habitatges disposats en dues línies de façana, tots ells amb accés des d’aquest carrer, que configuren una via d’uns quaranta metres de llarg i d’entre dos i tres metres d’ample. El carrer presenta dos trams porticats amb accessos en llinda, un dels quals conforma el mateix accés al carrer. Les façanes dels habitatges que hi confronten presenten una tipologia constructiva tradicional, amb paraments de pedra llisa, ràfecs de fusta pronunciats a les teulades, finestres petites i portes en llinda i, en dos casos, rematades en arc.

Codi QR

Codi QR