Toponímia

Informació

Municipis
Montferrer i Castellbò


Nom d’etimologia incerta. L’etimòleg Joan Coromines ho fa derivar de la forma llatina CASA MINICI, i ho relaciona així amb la improbable residència muntanyenca del general romà Lucius Minicius Natalis, nascut a Barcino el segle I dC.

Codi QR

Codi QR