Edificacions religioses Patrimoni cultural

Informació

Municipis
Oliana


Capella de petites dimensions, de planta rectangular i orientada a llevant, sense una capçalera diferenciada. L’accés es fa mitjançant un portal coronat amb arc de mig punt, que presenta una decoració acanalada, sobre una imposta amb decoracions vegetals. Damunt de la porta hi ha una fornícula apetxinada, de la qual no es conserva la imatge, a sobre de la qual hi ha l’escut de la casa del fundador, els Puig Moles, i la data de 1596. L’aparell és de carreus calcaris ben tallats, disposats en filades regulars i la coberta de teula, sobre un ràfec de llosa. És tracta d’una interessant manifestació d’arquitectura renaixentista a la comarca de l’Alt Urgell.

Codi QR

Codi QR