Edificacions religioses Patrimoni cultural

Informació

Municipis
Pont de Bar


Edifici de planta rectangular de tres trams separats per pilastres. El primer i el presbiteri estan coberts amb volta de canó i el central amb volta d’aresta. Exteriorment la capella és alta i austera, amb una porta senzilla sense decoració i amb un petit òcul al damunt. A l’extrem superior hi ha una teulada i una espadanya amb una petita campana. El mas de Sant Vicenç, era de la família Pal, originària de Bescaran, des de mitjans del segle XVI. El 1775, Bartomeu Pal compra el dret sobre les aigües termals i transforma l’hostal en balneari, al servei del qual aixecà aquesta capella.

Codi QR

Codi QR