Edificacions religioses Patrimoni cultural

Informació

Municipis
Ribera d'Urgellet


Petita ermita d’origen incert, tot i que probablement sigui d’època moderna amb algun precedent més antic. Consta d’una nau trapezoidal, coberta amb volta, sostinguda per arcs torals i capçada per un absis rectangular. En època moderna, l’edifici va ser allargat, en el sector de ponent, un espai que avui en dia es cobreix amb encavallades de fusta.

Codi QR

Codi QR