Edificacions residencials permanents Patrimoni cultural

Informació

Municipis
La Seu d'Urgell


Casa gòtica de tres façanes adossada al sud amb la casa veïna. La façana principal s’obre al carrer Santa Maria, amb poc angle de contemplació, mentre que al carrer Major, s’obre una façana força emblemàtica. L’edifici el configuren dos cossos i el de més al nord conserva elements del gòtic civil del segle XIV. És l’edifici més antic del carrer Major.

Codi QR

Codi QR