Edificacions residencials permanents Patrimoni cultural

Informació

Municipis
La Seu d'Urgell


Edifici de 1847, entre mitgeres, que configura la façana de llevant de la plaça Patalín i li dona el nom. És una de les construccions plurifamiliars més antigues de la ciutat, i consta de planta baixa, tres pisos i golfes, pràcticament sense ornamentació però amb ritme gràcies a l’alternança d’obertures. És un bon exemple del funcionalisme preindustrial, amb els orígens vinculats a la figura de Juan Luís Ferrán, cafeter de França, instal·lat a la Seu d’Urgell des de 1839.

Codi QR

Codi QR