Edificacions residencials permanents Patrimoni cultural

Informació

Municipis
La Seu d'Urgell


Edifici noucentista que fa construir Julià Alvinyà amb el projecte de Joan Bergós. És totalment exempt i amb la façana principal al carrer Garriga i Massó. La resta, l’envolten horts i és una de les primeres cases unifamiliars de la Seu d’Urgell, amb una particular volumetria cubica i predomini de la línia horitzontal. Ordena l’espai d’entrada al casc antic pel carrer Capdevila. Durant la Guerra Civil, al jardí hi va haver un refugi antiaeri, l’única resta a la ciutat. Mossèn Pere Pujol diu que s’hi trobaren, en els fonaments, vestigis de l’antiga barbacana aixecada davant del portal d’Andorra.

Codi QR

Codi QR