Edificacions residencials permanents Patrimoni cultural

Informació

Municipis
La Seu d'Urgell


Edifici racionalista de 1953, de Josep Maria Sostres i Maluquer, fill de la Seu d’Urgell. Presenta una façana molt estreta i es caracteritza, principalment, per la puresa de la línia arquitectònica ortogonal i articulada per dos voladissos laterals de secció triangular, que aporten un joc de llums i ombres. Se li dona ús d’habitatge i ús comercial als baixos.

Codi QR

Codi QR