Edificacions residencials permanents Patrimoni cultural

Informació

Municipis
La Seu d'Urgell


Edifici noucentista de 1917, que ocupa una illa entre el passeig Joan Brudieu i el carrer del Bisbe Guitart. La meitat de la parcel·la és un jardí annex a la casa. Amb una decoració força austera, a base d’esgrafiats en punts molt concrets de la façana, i dues grans tribunes a la façana principal. Configura un espai característic a ponent del passeig Joan Brudieu, un dels exemples més reeixits del noucentisme arquitectònic. Coneguda, en el seu moment, com a cal Metge Peral, és construïda el 1917 per la família Llangort-Peral.

Codi QR

Codi QR