Edificacions residencials permanents Patrimoni cultural

Informació

Municipis
Organyà


Gran casal de què en destaquen dues balconades obertes a migdia. De teulada a dues aigües, amb un ràfec molt pronunciat per protegir les façanes de la pluja i de la neu. La part inferior de la casa formava part de la muralla d’Organyà i, el balcó més baix, té nou caps de biga treballats, amb figures antropomorfes i motius vegetals. Destaca la decoració del rengle de mènsules inferior a la balconada. Els caps de biga del balcó superior no tenen decoració, però les baranes són tornejades.

Codi QR

Codi QR