Edificacions residencials permanents Patrimoni cultural

Informació

Municipis
Oliana


Casal entre mitgeres, dividit avui en dia en dues finques separades, del que se’n conserven vestigis de la decoració ceràmica a la façana principal. La façana, de planta baixa i tres pisos, s’organitza amb una decoració de pilastres d’ordre toscà, que divideixen verticalment cada pis en tres segments. La divisió entre pisos, es fa amb una motllura com un entaulament, que uneix la base de les pilastres. Originalment, la façana es dividia en cinc segments. La decoració és a base de rajoles vidriades, amb vernís blanc i manganès, amb motius geomètrics i vegetals. La porta d’entrada és rematada per un arc de mig punt, amb dovelles de grans dimensions. Es tracta d’un casal d’època moderna.

Codi QR

Codi QR