Arbres singulars Paisatge

Informació

Municipis
Fígols i Alinyà


Els tres boixos grèvols tenen uns diàmetres destacables d'entre 19 i 21'5 centímetres de diàmetre i de 8 a 10 metres d'alt i se situen sobre de la coveta de la font. La boixeda es troba a la riba esquerra de la rasa de Vall-llonga, en un indret rocallós, amb feixes i boscos de pi roig a prop. El valor dels boixos grèvols són les seves dimensions.

Codi QR

Codi QR