Arbres singulars Paisatge

Informació

Municipis
Oliana


La boixeda de cal Bitllar té una forma més aviat quadrada, amb una superfície d’uns 169 metres quadrats, on la majoria d’exemplars assoleixen els 8 metres d’alt. Els majors diàmetres són de 17, 19 i 21 centímetres. Destaca la soca d’un boix que té un diàmetre de 34 centímetres. El valor patrimonial d’aquest element és doble. Per una banda, el conjunt format per una cinquantena de boixos i, per l’altra, el diàmetre considerable de bona part d’ells.

Codi QR

Codi QR