Edificacions públiques i/o comunitàries Patrimoni cultural

Informació

Municipis
Oliana


Edifici de l’any 1926, projectat pel popular arquitecte Joan Bergós i Massó a la vora de la carretera d’Oliana a la Seu d’Urgell. És un edifici entre mitgeres la façana principal del qual és de pedra i dona a la carretera, coronada per un fris motllurat de perfil ondulat, més alt que la teulada. Al centre hi ha l’escut d’Oliana. S’hi accedeix per una porta amb arc de mig punt adovellat, flanquejat per dues finestres rectangulars. La porta és a un nivell lleugerament superior al del carrer, que se salva mitjançant tres esglaons. A l’entrada hi ha un vestíbul, il·luminat per un lluernari rematat per un teulat a quatre aigües. Fou construït gràcies al llegat de Josep Escaler, vehiculada a través de la Fundació Josep Escaler i, durant anys, fou la seu de l’Ajuntament d’Oliana. Avui en dia ha recuperat la seva funció original de biblioteca.

Codi QR

Codi QR