Toponímia

Informació

Municipis
Bassella


Topònim que acostuma a relacionar-se amb el nom propi ibèric Baesella, emparellat amb el topònim aquità Baeseta, reconeixent l’arrel basca bas, en el sentit de lloc muntanyós.

Codi QR

Codi QR