Toponímia

Informació

Municipis
Pont de Bar


Topònim que sembla provenir d'una etimologia basco aquitànica, de base IBAR-GOIE, és a dir, vall amunt.

Codi QR

Codi QR