Arbres singulars Paisatge

Informació

Municipis
Montferrer i Castellbò


Els avets de sant Joan de l’Erm són un conjunt d’exemplars que trobem concentrats en l’obaga de la muntanya, entre la Culla i el circuit Giró. L’avet és una conífera molt pròpia dels llocs frescos i de certa altitud, que té les aurícules curtes i aplanades. El conjunt de sant Joan de l’Erm és destacable per la dimensió i singularitat dels seus avets, que tenen una àrea de distribució restringida al Pirineu i a algunes muntanyes com el Montseny. Cal destacar la presència entre aquests d’un pi negre, també de dimensions considerables.

Codi QR

Codi QR