Personatges històrics

Informació

Municipis
Cabó


Els Caboet constitueixen un poderós llinatge de les terres altes del comtat d’Urgell durant l’edat mitjana, que és documentat des de la segona meitat del segle X i que seran senyors de la vall de Cabó i de les valls de Sant Joan, als quals afegiran alguns drets sobre les valls d’Andorra. Arnau de Caboet fou un dels seus titulars. Fill de Miró Guitard de Caboet, i germà petit de Ramon II de Caboet, Arnau va intrigar per expulsar el seu germà dels seus dominis i quedar-se ell mateix com a senyor de Caboet l’any 1156. Enfrontat contra el bisbe d’Urgell, va haver de reconèixer la seva supremacia i declarar-se vassall seu l’any 1159. A la seva mort, l’any 1170, deixà la senyoria a mans de l’única filla que el sobrevisqué, Arnaua, que s’acabaria casant amb el vescomte Arnau de Castellbò el 1185, contra el parer del bisbe d’Urgell, i acabaria incorporant les seves terres dins dels dominis dels Castellbò.

Codi QR

Codi QR