Personatges històrics

Informació

Municipis
Montferrer i Castellbò


Arnau Dacó, nascut com a primogènit en el si de la dinastia dels Dacònides de Montferrer l’any 1085, fou un personatge magnànim del segle XI a la nostra comarca que establí nombroses relacions que, al llarg de la seva vida, li foren molt fructíferes, així com també a la seva família. Per una banda, cal destacar el seu primer matrimoni amb Ermengarda, filla dels vescomtes del Pallars, a través del qual va expandir considerablement les seves possessions i, per altra banda, l’estreta relació que tingué amb les cases comtals d’Urgell i amb el bisbat homònim, propiciant aquesta darrera el nomenament del seu fill, Guillem Arnau, com a bisbe d’Urgell entre els anys 1092 i 1095. Se li atribueix, també, la construcció del castell de Montferrer.

Codi QR

Codi QR