Toponímia

Informació

Municipis
Valls de Valira


De possible etimologia germànica, el topònim Argolell podria derivar d’un nom propi d’aquest origen posat en diminutiu.

Codi QR

Codi QR