Informació

Municipis
Cabó


Nom del coll per on passa un antic camí que comunicava la vall de Cabó amb Noves de Segre per evitar el tram del congost de Tresponts. En Joan Coromines vincula aquest topònim a ARAS, amb l’accepció d’altar, vinculant-ho a indrets situats en llocs de pas a les muntanyes on els viatgers feien ofrenes als déus protectors dels ports de muntanya.

Codi QR

Codi QR