Edificacions residencials permanents Patrimoni cultural

Informació

Municipis
Pont de Bar


Gran casal de planta rectangular, amb un petit mòdul adossat, també rectangular amb una façana partida en tres pisos, a part de les golfes. La coberta de la teulada és a doble vessant sense ràfec. La porta d’accés és d’arc de mig punt adovellat i a banda i banda hi ha dues finestres rectangulars coronades per arcs rebaixats de llosa, petites en relació a la façana. A la primera planta, hi ha una gran balconada de fusta amb una petita coberta a un sol vessant, descentrada al costa nord i amb dues portes d’arc rebaixat de llosa. El segon pis té tres finestres rectangulars coronades amb arc rebaixat de lloses i, a les golfes, hi ha dues finestres quadrangulars, una d’elles centrada a l’eix de la façana. L’edifici podria ser del segle XVIII.

Codi QR

Codi QR