Edificacions públiques i/o comunitàries Patrimoni cultural

Informació

Municipis
Montferrer i Castellbò


Edifici datat del segle XIX, que consta de dues plantes de perímetre rectangular, i que està adossat a la roca del castell de Castellbò, pel seu costat nord. Les teulades són fetes d’un llosat d’un sol vessant en pendent cap al sud. Cada planta té un accés independent, en tots dos casos per la façana de llevant. La planta baixa acollia l’antiga presó. La planta superior, que allotjava la part administrativa, està dividida, també, en dues estances i s’obre a migdia a través d’una àmplia balconada amb barana de fusta, que ocupa tota la fondària d’aquesta planta. Aquest segon pis té un accés a través d’una porta d’arc de mig punt. Sembla ser que, en algun moment, va ser adequat per acollir les escoles primàries.

Codi QR

Codi QR