Toponímia

Informació

Municipis
Cava


Topònim d’etimologia incerta, per bé que hi ha propostes que el fan derivar d’un patronímic o nom personal germànic, del tipus ANSUGILDUS.

Codi QR

Codi QR