Personatges històrics

Informació

Municipis
La Seu d'Urgell


També coneguda com Mare Janer, fou la religiosa fundadora de la Congregació de les Germanes de la Sagrada Família d’Urgell, proclamada venerable per l’església catòlica i beatificada l’any 2011. En acabar la guerra, s’exilià a França i a Toulouse, on treballà a l’hospital de la Grave. També cal destacar el valor que sempre va donar a l’educació, promovent la creació d’escoles cristianes per a la promoció de la dona i de la família. L’any 1857, el bisbe Caixal li va demanar que es fes càrrec de l’hospital de la Seu d’Urgell. D'aquesta manera, Janer es va dedicar a formar les novícies en espiritualitat, en ciències i en arts.

Codi QR

Codi QR