Arbres singulars Paisatge

Informació

Municipis
Oliana


Les tres alzines de cal Cubilar tenen unes grans dimensions, la major un diàmetre de 103 centímetres. La mitjana, un diàmetre de 101 centímetres, mentre que la tercera i més petita, té un diàmetre similar a les altres dues, però lleugerament inferior. Aquests arbres, per tant, destaquen notablement per les seves grans dimensions

Codi QR

Codi QR