Arbres singulars Paisatge

Informació

Municipis
Bassella


L’alzina en qüestió té una gran capçada de 18 metres de diàmetre. La seva soca fa un diàmetre de 156 centímetres, però l’arbre té 6 troncs agrupats de dos en dos. Aquests troncs tenen uns diàmetres d’entre 37 i 50 centímetres. Hi havia un setè tronc que es va tallar temps enrere i que devia completar la forma esfèrica típica de les grans alzines. L’estat fitosanitari de l’alzina és bo. Aquest arbre destaca notablement per les seves gran dimensions i per la seva forma.

Codi QR

Codi QR