Personatges històrics

Informació

Municipis
Organyà


Clergue del segle XI que tingué el seu càrrec l’església de Santa Maria d’Organyà. Se’l coneixia pel seu comportament escandalós, que el portà a conviure amb la seva dona i els seus fills a la mateixa església, i per la manca de cura amb què gestionà el temple, que culminà amb un incendi que el destruí. Per aquest motiu, va caldre refer l’església de Santa Maria, que fou consagrada novament l’any 1090. En aquesta acta de consagració es recollia l’escandalosa història del clergue Adalbertí. El document de 1090, així mateix, establia la constitució d’una canònica agustiniana a Santa Maria d’Organyà, per evitar la repetició d’episodis com el d’Adalbertí al voltant d’aquest temple prestigiós.

Codi QR

Codi QR