Edificacions religioses Patrimoni cultural

Informació

Municipis
Montferrer i Castellbò


Monestir benedictí romànic del segle XI, que, a partir de l’any 1079 alberga una comunitat femenina, provinent del monestir barceloní de Sant Pere de Puel·les, substituint la masculina que l’ocupava fins aleshores. Fou un edifici gran, de planta basilical amb tres naus, capçades a ponent per tres absis semicirculars. Actualment, d’aquests cossos, se’n conserven els murs perimetrals, fets amb un aparell de carreus irregulars, de pedra sorrenca vermellosa. Durant l’edat mitjana i l’edat moderna es restaurà en diverses ocasions, fins i tot, al segle XX. Arran de la seva pobresa i de diversos conflictes, el monestir fou clausurat i la seva comunitat fou traslladada a Catsellbò l’any 1383. Avui en dia, aquest edifici, es coneix com el mas de cal Monestir.

Codi QR

Codi QR