Edificacions religioses Patrimoni cultural

Informació

Municipis
Valls d'Aguilar


Església romànica d'una sola nau coberta amb embigat de fusta i capçada a llevant per un absis trapezoïdal precedit per un tram presbiteral i cobert amb volta de canó. L'accés es fa per la façana de ponent a través d'una porta en arc de mig punt, coronada per un ull de bou circular, però es conserva la porta original paredada al mur meridional. L'aparell és de reble irregular, lligat amb morter de calç i amb tendència a formar filades. L'interior és arrebossat i la façana occidental està coronada per un campanar d'espadanya d'un sol ull. L'església de Santa Elena o Santa Creu de Trejuvell apareix relacionada entre les parròquies del deganat d'Urgellet del bisbat d'Urgell visitades pels delegats de l'arquebisbe de Tarragona l'any 1312.

Codi QR

Codi QR