Edificacions religioses Patrimoni cultural

Informació

Municipis
Valls d'Aguilar


Petita església d'una sola nau, coberta per un embigat de fusta i capçada a llevant per un tram trapezoïdal cobert amb volta de canó. La porta, a la façana sud, és en arc rebaixat i substitueix l'accés original, paredat, que es troba a la façana oest i és en arc de mig punt deformat. L'aparell del parament és de ripio, de peces molt grans, especialment als angles, i molt irregular. El temple presenta una coberta de llosa de doble vessant i, sobre la façana de ponent, un campanar d'espadanya d'un sol ull. Es tracta d’un petit temple romànic, possiblement del segle XI, de tradició popular.

Codi QR

Codi QR