Edificacions religioses Patrimoni cultural

Informació

Municipis
Montferrer i Castellbò


Església documentada del 1058, en un principi sota la jurisdicció del vescomtat de Castellbò. L’edifici consta d’una sola nau, amb capçalera plana orientada a nord i coberta de fusta i llosa a doble vessant. L’interior ha estat reformat recentment, seguint les formes dels salons barrocs, amb una gran quantitat de motllures, pilastres, capitells compostos i colors lluminosos. Adossat a l’extrem septentrional del mur de llevant, hi ha un cos quadrangular que fa de sagristia, i a l’angle sud- occidental, hi ha un campanar de torre, de secció quadrangular, amb coberta de pissarra piramidal amb faldons i quatre obertures al pis superior.

Codi QR

Codi QR