Edificacions residencials permanents Patrimoni cultural

Informació

Municipis
Montferrer i Castellbò


Gran casal del segle XIV adossat, a ponent, a la col·legiata de Castellbò. De façana molt ampla i poc profunda que es redueix progressivament cap a ponent. La façana nord cau directament sobre el riu des d’una alçada considerable, i presenta una aparença massissa, sense obertures. La façana de l’interior del poble, situada al sud de l’immoble, presenta tres plantes comptant la planta baixa. El casal presenta a l’extrem occidental una petita capella dedicada a Sant Antoni abat, amb accés des del carrer, coronada per una terrassa.

Codi QR

Codi QR